Suasana pelaksanaan Camp Aswaja/Ujian Praktik Agama Hafalan Juz 30 Hari Senin, 31 Oktober 2022 dengan Bapak Ibu Penguji 
1. Bapak H. Suhadak, S.Pd.
2. Bapak H. Saproin Zudi, M.Pd.
3. Bapak Munhamir, S.Pd.
4. Ibu Halimah M,Ag.
5. Bapak Kholid Wahyudi, S.Pd.

 

Suasana pelaksanaan Camp Aswaja/Ujian Praktik Agama Hafalan Juz 30 Hari Hari Kedua.

Suasana pelaksanaan Camp Aswaja/Ujian Praktik Agama Hafalan Juz 30 Hari Hari Ketiga.

Suasana pelaksanaan Camp Aswaja/Ujian Praktik Agama Hafalan Juz 30 Hari Hari Keempat.